Baarnsch Lyceum en Waldheim-mavo in Baarn

Deze nieuwbouw bestaat uit drie delen: het Baarnsch Lyceum, de Waldheim-mavo en een gemeenschappelijk centraal deel met sportfaciliteiten, een kantine, theater, kantoren en mediatheek. Het gebouw is efficiënt ontworpen voor snelle realisatie en is in drie fasen opgeleverd.

Ondanks verschillen in omvang en niveau tussen de scholen, is een gezamenlijke nieuwbouw gerealiseerd om kosten te besparen. Het gebouw heeft twee aparte entrees aan beide vleugels en een flexibel ingerichte middenzone die door beide scholen of één ervan kan worden gebruikt. Dit biedt de scholen de unieke kans om hun visie en onderwijskundige uitgangspunten te integreren in een energiezuinig en innovatief gebouw, terwijl ze toch zelfstandig blijven.

Passend bij het onderwijs van nu.
Een fraaie combinatie van gebouwen voor het onderwijs.

De wens van de klant

Een functioneel gebouw met voor iedere gebruiker een eigen identiteit. 

Ons proces