Baarnsch Lyceum en Waldheim Mavo

School

De nieuwbouw bestaat uit drie delen, het Baarnsch Lyceum, de Waldheim Mavo en een centraal gemeenschappelijk deel. In het centraal gemeenschappelijk deel zijn sportvoorzieningen (vier sportzalen), kantine, theaterfunctie, kantoren en mediatheek ondergebracht. Het gebouw kenmerkt zich door een rationeel constructieve opzet die een snelle realisatie heeft mogelijk gemaakt. Het project is in drie fasen opgeleverd.

De scholen verschillen niet alleen in omvang, maar ook in niveau. De gedachte was dat een fusie zou leiden tot een terugloop van leerlingen, maar met het oog op de kosten was een gezamenlijke nieuwbouw wel gewenst. Er staat nu een schoolgebouw met twee aparte entrees aan twee vleugels. De middenzone is zo ingericht dat hij door beide scholen gebruikt kan worden, maar ook door een van de scholen. Door de nieuwbouw zijn de scholen, met behoud van zelfstandigheid, in de unieke positie hun visie en onderwijskundige uitgangspunten te integreren. Ze doen dit in een flexibel, energiezuinig en innoverend gebouw

Baarnsch Lyceum en Waldheim Mavo
Baarnsch Lyceum en Waldheim Mavo

De wens van de klant

Een functioneel gebouw met voor iedere gebruiker een eigen identiteit. 

Ons proces

Meer weten over dit project?