Brede Bossche School Kruiskamp

Brede Bossche School

Het nieuwbouwproject Brede Bossche School de Kruiskamp te ’s-Hertogenbosch betreft de nieuwbouw en renovatie van vier basisscholen, inclusief kinderopvang, buitenschoolse opvang, welzijnsvoorzieningen, een gymnastieklokaal en een separate sporthal op drie locaties in de wijk De Kruiskamp.

De locaties zijn gelegen midden in de woonwijk die grenst aan het centrum van ‘s-Hertogenbosch. Het was een logistieke uitdaging omdat het om vervangende nieuwbouw ging. Op hetzelfde perceel werd de tijdelijke huisvesting, dan wel het nieuwe gebouw, gerealiseerd. Om deze logistieke uitdaging vorm te geven hebben wij onze logistiek manager het gehele proces mee laten lopen. Zijn taak was met name het voorkomen van overlast voor de woonwijk. Eén van de beheersmaatregelen was het treffen van een externe HUB-voorziening, waardoor we vervolgens Just-in-time geleverd hebben op de bouwplaats in handzame hoeveelheden.

Brede Bossche School Kruiskamp te ‘s-Hertogenbosch
Brede Bossche School Kruiskamp te ‘s-Hertogenbosch

De wens van de klant

Een goedlopend bouwproces waarin de overlast voor de omgeving tot een minimum werd beperkt. 

Ons proces

Meer weten over dit project?