Brede School De Windroos

School

De brede school bestaat uit een peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, twee scholen (De Windroos en het Bijvank), gemeenschappelijke ruimtes ten behoeve van buurtactiviteiten en een sporthal. 

De sporthal is centraal in het gebouw gesitueerd en wordt beheerd door DMO sport (gemeente). De hal wordt overdag door de scholen en ’s avonds door diverse verenigingen gebruikt. De tweede verdieping bestaat uit 14 huurappartementen, 14 bergingen, technische ruimte en een dakterras.

Brede School De Windroos

De wens van de klant

Een onderwijsgebouw met gemeenschappelijke ruimtes voor de verschillende gebruikers. 

Ons proces

Meer weten over dit project?