Louwman Museum te Den Haag

Museum

WBC is bij de realisatie van het Louwman Museum (23.500 m2 BVO) te Den Haag verantwoordelijk geweest voor gehele engineering vanaf het voorlopig ontwerp. Dit voorlopig ontwerp was van de wereldberoemde Amerikaanse architect, Michael Graves. Onder supervisie van WBC heeft samen met Van den Pauwert Architecten en Broersma constructeurs de volledige planuitwerking plaatsgevonden. 

De Construct & Build-opdracht is in regie uitgevoerd, de financiële bewaking en bijsturing van het project vond plaats op basis van budgetramingen op detailniveau. Dit heeft geresulteerd in een 10% lagere kostprijs. 

Louwman Museum
Louwman Museum

De wens van de klant

Een gebouw met allure dat goed past in het landschappelijk gebied waarbij de instandhouding van groenelementen en bescherming van waterlopen een belangrijke rol speelden. 

Ons proces

Meer weten over dit project?