MFC Klarendal

Multifunctionele accommodatie

De multifunctionele accommodatie (MFA) Klarendal staat op het terrein van de voormalige legerbasis en ligt midden in de wijk Klarendal, achter een monumentaal hekwerk. Door het MFA met de twee bestaande kazernegebouwen een nieuw ensemble te laten vormen, krijgt de voormalige legerplaats een nieuwe betekenis. Dit wordt versterkt door de ruimte tussen de drie gebouwen in te richten als speel- en buurtplein.
Het nieuwe MFA schikt zich goed in de bestaande omgeving en is een opvallend en markant gebouw. Het gebouw heeft drie verdiepingen die door de horizontale geleding goed aansluit bij de bestaande gebouwen.

Binnen is het MFA licht, ruimtelijk en overzichtelijk. Een duidelijk herkenbare routing zorgt dat iedereen zijn plek heeft en kan vinden. De constructie en installatie zijn slim integraal gecombineerd in dit ontwerp. Voor de klaslokalen is hierdoor extra ruimte gecreëerd op de gang. De klaslokalen hebben tevens een grotere vrije hoogte. Dit sluit weer aan bij de ambities om voor de school een ‘frisse scholen klasse 2’ te behalen. Hoge ruimten, grote overspanningen dragen bij aan de flexibiliteit en gebruik van het gebouw in de toekomst.

MFC Klarendal
MFC Klarendal

De wens van de klant

Het was de wens van de klant om voor de school een ‘frisse scholen klasse 2’ te behalen en het gebouw flexibel 

Ons proces

Meer weten over dit project?