MFC Presikhaven West in Arnhem

Het nieuwe wijkcentrum van Presikhaaf, genaamd MFC Presikhaven West, is een voorbeeld van een open en ruim opgezette woonwijk. Het centrum bestaat uit drie bouwlagen en omvat een openbare basisschool, een katholieke basisschool, een kinderdagverblijf met buitenschoolse opvang, een peuterspeelzaal, een wijkpost van de gemeente Arnhem, het wijkcentrum Stichting Rijnland, een jongerencentrum, een politiepost, een bibliotheek en een gymzaal. Alle faciliteiten zijn toegankelijk vanuit de centrale hal, die ruimte biedt voor een groot aantal mensen en verbonden is met de verschillende zijden door trappen. De scholen hebben een flexibele indeling, zodat lokalen kunnen worden geopend en geïntegreerd in het leerlandschap. Er is ook rekening gehouden met mogelijke uitbreidingen op de lagere daken.

MFC Presikhaven West te Arnhem

De wens van de klant

Een multifunctioneel gebouw met een moderne uitstraling. 

Ons proces