Radboud Universiteit te Nijmegen

Radboud Universiteit

De renovatie en uitbreiding van Trigon is in 6 fases uitgevoerd zodat het operationele proces van de gebruiker tijdens de (ver)bouwwerkzaamheden doorgang kon vinden. 

De meest markante aanpassing is in het hart van het gebouw in de vorm van een colloquium ruimte.

Radboud Universiteit te Nijmegen
Radboud Universiteit te Nijmegen

De wens van de klant

De opdrachtgever wilde tijdens de (ver)bouwwerkzaamheden het gebouw blijven gebruiken en zo weinig mogelijk overlast ervaren. 

Ons proces

Meer weten over dit project?