Onderwijs

Onderwijsgebouwen moeten aan hoge huisvestingseisen voldoen, of het nu om scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs of speciaal onderwijs gaat, WBC is er precies van op de hoogte en kan hierin een adviserende rol vervullen.